Optymalizacja konstrukcji stalowej budynku magazynowego wykonana przez nas pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić około 33 tony stali. Pierwotny projekt zakładał dźwigary i podciągi z belek dwuteowych ażurowych i pełnościennych. My przeprojektowaliśmy dach na podciągi i płatwie kratowe.

Projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji stalowej wykonany przez Krzysztofa Kryjan podczas pracy dla biura projektowego KONSTRUKTOR firma inżynierska, na początku 2016 roku.