Kaszarnia, Modliborzyce

Przeprowadziliśmy optymalizację konstrukcji budynku o powierzchni około 1900m kw.  Podstawą do optymalizacji konstrukcji żelbetowej były szczegółowe ustalenia z Inwestorem, dotyczące obciążeń technologicznych w budynku. Przeprowadziliśmy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i opracowaliśmy kompletny projekt wykonawczy konstrukji stalowej i żelbetowej.