W minionym roku 2019 zaprojektowaliśmy konstrukcje budynków handlowo-usługowych dla czterech różnych inwestorów, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 26 500 m kw. Dachy w każdym z tych budynków zaprojektowaliśmy jako konstrukcje stalowe, słupy w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Największy z budynków – Park Handlowy w Mławie – na części dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 12500 m kw., i o tonażu stali konstrukcyjnej około 210 ton.

Dwa budynki, w tym ten największy, są już na zaawansowanym etapie budowy i zostaną oddane do użytkowania na wiosnę.

Dziękuję mojemu zespołowi za pełną zaangażowania pracę!!!

K.K.