Optymalizacja konstrukcji stalowej budynku magazynowego wykonana przez nas pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić około 33 tony stali. Pierwotny projekt zakładał dźwigary i podciągi z belek dwuteowych ażurowych i pełnościennych. My przeprojektowaliśmy dach na podciągi i płatwie kratowe.

One of projects produced before starting own business. Workshop documantation without a mistake, thanks to #Autodesk #AdvanceSteel.