Konstrukcje stalowe

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych, łącznie ze szczegółowym detalowaniem w 3D – które wykonujemy w programie Tekla Structures. Dzięki oprogramowaniu IDEA Statica Connections obliczamy i projektujemy bezpieczne i ekonomiczne połączenia i węzły konstrukcji stalowych. Najczęściej uczestniczymy w procesie projektowym od koncepcji aż po projekt wykonawczy ale możemy też przystąpić do działania na etapie projektu wykonawczego lub warsztatowego, w sytuacji gdy projekt budowlany został już opracowany.

Na etapie projektu wykonawczego opracowujemy trójwymiarowy model konstrukcji stalowej wraz z elementami żelbetowymi.

Na zlecenie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy wykonujemy optymalizacje konstrukcji pod względem ekonomicznym. Wykonujemy wszystkie rysunki wykonawcze i dołączamy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonane przez uprawnionego projektanta. Każda konstrukcja zoptymalizowana przez naszą firmę spełnia wszystkie obowiązujące normy projektowe.

Opracowujemy projekty warsztatowe na zlecenie wytwórni konstrukcji stalowych. W skład takiej dokumentacji wchodzą:
– rysunki w formacie dwg i pdf,
– listy materiałowe w formacie xls lub pdf,
– rozkroje blach i profili w formacie dxf,
– pliki NC,
– model 3d konstrukcji w formacie ifc/dwg/sat.

Zapraszamy do współpracy !