Optymalizacja konstrukcji budynku kaszarni

Kaszarnia, Modliborzyce

Przeprowadziliśmy optymalizację konstrukcji stalowej oraz żelbetowej, budynku o powierzchni około 1900m kw.  Podstawą do optymalizacji konstrukcji żelbetowej były szczegółowe ustalenia z Inwestorem, dotyczące obciążeń technologicznych w budynku. Przeprowadziliśmy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i opracowaliśmy kompletny projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i żelbetowej.