Projektowanie konstrukcji budowlanych

Obszarem działalności, którym zajmuje się firma Kryjan Structural Engineering  jest projektowanie konstrukcji budowlanych. Traktujemy to jako ogromny honor i odpowiedzialność, gdyż na naszych barkach spoczywa bezpieczeństwo obecnych i przyszłych użytkowników obiektu budowlanego. Jednocześnie naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego stawiamy sobie za cel stosowanie optymalnych rozwiązań projektowych skutkujących minimalnym zużyciem materiałów, przy spełnieniu wymagań wytrzymałościowych.

Uczestniczymy w procesie projektowym od koncepcji – dobierając odpowiednie schematy konstrukcyjne – poprzez projekt budowlany – na etapie którego przeprowadzamy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz określamy materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych –  aż po projekt wykonawczy – zawierający szczegółowe rysunki i zestawienia materiałowe.

Projektujemy konstrukcje stalowe, żelbetowe, drewniane, murowe oraz mieszane.

W pracy wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie obliczeniowe, które przyspiesza naszą pracę, dzięki czemu mamy czas na przeliczanie różnych wariantów, co z kolei skutkuje uzyskaniem optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.