Projekt typowy dla Max Premium Burgers – konstrukcja stalowa i żelbetowa

Opracowaliśmy projekt typowy restauracji Max Premium Burgers, w zakresie konstrukcji. Konstrukcja stalowa z profili SHS. Połączenia sprawdzone przy pomocy programu IdeaStatica.